Những Đợt Khuyến Mãi Lớn Ở Mỹ

Những Đợt Khuyến Mãi Lớn Ở Mỹ

Vào những ngày lễ lớn, các cửa hàng ở Mỹ sẽ có các chương trình khuyến mãi và đây là cơ hội để bạn tiết kiệm nhiều nhất khi mua hàng Mỹ. Danh sách ngày lễ cho năm 2017.

 1. New Year – Năm Mới: 1/1
 2.  President Day – Ngày Lễ Tổng Thống: 22/2
 3.  Mother’s Day – Ngay Lễ Mẹ: 14/5
 4.  Memorial Day: Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong: 5/29
 5.  Father’s Day – Ngày Lễ Cha: 6/16
 6. Independence Day: Ngày Lễ Độc Lập: 4/7
 7. Labor Day – Ngày Lễ Lao Động: 4/9
 8. Columbus Day – Ngày Columbus: 9/10
 9. Veterans Day – ngày cựu chiến binh: 10/11
 10. Thanksgiving Day – Lễ Tạ Ơn: 23/11
 11. Christmas Day – Lễ Giáng Sinh: 12/25

Trong danh sách này những đợt khuyến mãi nhiều nhất là: Lễ Độc Lập, Tạ Ơn, Giáng Sinh và Năm Mới. Nhưng có lẽ đợt khuyến mãi lớn nhất phải là Black Friday (ngày thứ Sáu đen) sau lễ Tạ Ơn. Ngoài ra ngày Giáng Sinh và ngày sau đó cũng có rất nhiều mặt hàng khuyến mãi. Dịp này các hãng cũng thường cho cả free shipping.  Vì vậy đây là những cơ hội rất tốt để mua hàng Mỹ và ship về Việt Nam.

Father’s Day  – 6/16

Ngày lễ Cha (Father’s Day) đang đến gần, Amazon đã tổng hợp những món quà cho từng thể loại để bạn dễ dàng tìm kiếm qua đường link sau đây.

Father’s Day Gifts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *